skip to Main Content

Importació i
distribució oficial

de productes de
perruqueria

Cada cop més, tots busquem les marques que garanteixin que durant tot el seu procés tant de fabricació, com de distribució, ofereixen un alt grau de sostenibilitat i cura per aquests valors, aquestes són les què hem de tenir en compte.

És per això que Tària Hair Products distribuïm productes que compleixen amb els estàndards que hem expressat. Productes que ens ajudin a fer del vostre saló un lloc exclusiu i del nostre món un lloc més agradable.

Back To Top